Demir İnsaat Loading

DEMİR COUNTRY

اولین مرکزتجاری اختصاصی بیلیکدوزوv

 
 

مرکز تجاری اختصاصی دمیر کانتری یکی دیگراز مزایایی استکه در این پروژه به شما ارائه می گردد. لازم به ذکر است که این اولین مرکز تجاری مختص به یک مجموعه در ترکیه می باشد.

برندهای مشهور موجود در خیابانهای نوی زاده و گالاتا همراه با رستورانهای مجلل در کنار امکانات رفاهی بی نظیر شمارا به یک زندگی ایده آل  درمجموعه دمیر کانتری دعوت مینماید. 

با خرید یکی از واحدهای دارای منظره خیابانهای مذکور حس خاص بودن را تجربه کنید.  در پروژه دمیر کانتری زندگی نو منتظر شماست.